Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser om gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester

Høring over udkast til bekendtgørelser om gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester
Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
25-05-2020
25-07-2020
01-07-2020
2019/2020
Pernille Rahbek
pra@kum.dk
27-04-2020