Høring

Høring

Auktion over frekvenser

Auktion over frekvensbåndene 453,000 – 457,500 MHz og 463,000 – 467,500 MHz
I forbindelse med at nuværende frekvenstilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet udløber, har Energistyrelsen konstateret, at der er frekvensknaphed i 450 MHz-frekvensbåndet. Energistyrelsen har derfor besluttet at holde auktion over frekvensbåndene 453,000 – 457,500 MHz og 463,000 – 467,500 MHz, og at disse frekvenser vil blive tildelt landsdækkende på et tjeneste- og teknologineutralt grundlag.

Tilladelsen til at anvende frekvenserne 453,000 – 457,500 MHz og 463,000 – 467,500 MHz vil have en varighed fra 24. januar 2022 til 31. december 2037.

Høringen omfatter et samlet udkast til informationsmemorandum (IM) om 450 MHz-auktionen og et udkast til frekvenstilladelse. Interesserede parter opfordres til at fremsende synspunkter hertil. Udkast til auktionsdokumenter kan også findes på Energistyrelsens hjemmeside (https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/auktioner-og-udbud-frekvenser).

Energistyrelsen imødeser høringssvar senest den 15. maj 2020
Energistyrelsen opfordrer til at indsende høringssvar elektronisk på adressen tele@ens.dk.

Andet materiale
Energistyrelsen
Erhverv
15-05-2020
15-07-2020
2019/2020
27-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
IM 177,229 kB
Bilag 1 189,322 kB
Bilag 1A 424,054 kB
Bilag 1B 13,206 kB
Bilag 2 17,015 kB
Bilag 3 14,824 kB
Bilag 4 269,050 kB
Høringsliste 127,218 kB
Høringsbrev 55,245 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 102,560 kB
Høringssvar
Høringssvar - DR 108,633 kB
Høringssvar - Ice Danmark ApS 916,825 kB