Høring

Høring

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge
Sundhedsstyrelsen sender i dag en udvidet national klinisk retningslinje om udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i offentlig høring

ADHD er en lidelse, der er kendetegnet ved gennemgribende opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. Lidelsen påvirker både udvikling og trivsel i de unge år og kan potentielt have konsekvenser ind i voksenlivet. 

Beslutningen om at lave en udvidelse af den eksisterende retningslinje er baseret på et ønske fra faglige organisationer om af få afdækket effekterne af yderligere typer af behandling, heriblandt: guanfacin, farmakologisk behandling af ADHD hos unge med misbrug, melatonin til søvnforstyrrelser, sanseintegrationsterapi samt brug af kæde/kugledyne. 

Retningslinjen åbner også op for at udvide det traditionelle fokus på kernesymptomer som afgørende kriterier for effektiv behandling, til også at rumme et bredere syn med vægt på barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet.

Retningslinjen kommer med anbefalinger for farmakologiske og non-farmakologisk behandling af ADHD hos børn og unge. I tillæg til den opdateret retningslinje fra 2018 omhandler retningslinjen nu også anbefalinger vedrørende brug af guanfacin, melatonin, kognitiv adfærdsterapi, sanseintegrationsintervention, brug af kæde/kugledyne samt farmakologisk behandling af ADHD hos unge med misbrug. Det er disse anbefalinger som nu sendes i offentlig høring. Øvrige anbefalinger er stadig gyldige og er ikke en del af denne høring. 

Retningslinjen er i høring frem til fredag den 15. maj 2020
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
15-05-2020
15-07-2020
01-07-2020
2019/2020
Jeanett Friis Rohde
EKS_JEFR@sst.dk
19-10-2020

Dokumenter