Høring

Høring

Bekendtgørelse om ”Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik”

Bekendtgørelse om ”Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik”

Der afsættes en pulje på i alt 50 mio. kr. i 2020.

Puljen har til formål at støtte etablering af nye cykelparkeringspladser og udvidelse af eksisterende cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer.

Ansøgeren skal bidrage med min. 50 pct. af projektets anlægs- og investeringsudgift.

Der er ansøgningsfrist til puljen den 14. august 2020.

Puljen kan søges af offentlige myndigheder, trafikselskaber og offentligt ejede selskaber.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
15-05-2020
15-07-2020
01-06-2020
2019/2020
Line Ringsholt Jensen
lije@tbst.dk
24-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 319,078 kB
Høringsliste 85,804 kB
Høringsbrev 95,587 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 200,455 kB