Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
Formålet med ordningen er at bidrage til, at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter i de særligt udpegede Natura 2000-områder, på arealer med overdrev og i nationalparker. Rydning af træer og buske skal skabe lysåben natur, som kan gøres både maskinelt og manuelt, og der ydes også tilskud til fjernelse af det ryddede materiale. Forberedelse af arealer til afgræsning indeholder investering og etablering af enten hegn og/eller drikkevandsforsyning, og kan desuden omfatte investering i elforsyning til hegnet og fx en fangfold.
Bekendtgørelser
Natur og klima
22-05-2020
22-07-2020
01-07-2020
2019/2020
24-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 43,137 kB
Høringsbrev 53,891 kB
Høringsliste 47,072 kB
Høringssvarsnotat 221,072 kB
Screeningsafgørelse 169,979 kB
Høringssvar
Høringssvar 382,069 kB