Høring

Høring

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om fremskudt psykiatri.

Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om fremskudt psykiatri.

Socialstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om fremskudt psykiatri i høring.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte kommuner, der i samarbejde med regioner, omlægger praksis i retning mod en mere fremskudt psykiatriindsats, fx gennem en opsøgende social- og sundhedsfaglig indsats på gadeplan, hvor borgere i hjemløshed og med psykiske vanskeligheder opspores og guides eller visiteres til psykiatrisk udredning og behandling, eller via en fremskudt psykiatrisk indsats på herberger, væresteder. krisecentre etc. 

Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
05-05-2020
05-07-2020
15-05-2020
Bemærk en forkortet høringsperiode på to uger.
2019/2020
Christine Høstbo
chos@socialstyrelsen.dk
21-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 51,311 kB
Høringsbrev 210,995 kB
Høringsliste 377,085 kB