Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.

Udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
Energistyrelsen sender hermed vedlagte bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. i høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller (BEK nr. 73 af 25. januar 2013) med senere ændringer. 
Udkastet er en grundlæggende revidering af BEK nr. 73 af 25. januar 2013, (herefter BEK73), bl.a. for at tilpasse reglerne til et moderne marked for vindmøller samt at indføre klarere krav omkring sikkerhed, særligt vedr. service på vindmøller med henblik på at højne sikkerhedsniveauet for de omkringliggende omgivelser. Endelig indeholder udkastet en lang række præciseringer i forhold til gældende regler, ligesom gældende praksis er indskrevet i udkastet.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
18-05-2020
18-07-2020
01-01-2021
2019/2020
Maja Lykke Lorenzen
mll@ens.dk
20-04-2020