Høring

Høring

Udkast til BL 6-68

Bekendtgørelser
Trafik og transport
07-05-2020
07-07-2020
01-07-2020
Artikel 10 i Europa-Kommissionens (EU) forordning 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart bestemmer, at medlemsstaterne skal udarbejde en militær kreditrapport i samråd med agenturet (EASA). Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdede denne rapport i 2016 og fik den godkendt af EASA, men publicerede den som en AIC (Aeronautical Information Circular). Formålet med den foreslåede opdatering af BL 6-68 er, at indarbejde den militære kreditrapport, således at der for fremtiden findes konkret lovhjemmel i de nationale danske regler. Med opdateringen bliver der også foretaget redaktionelle ændringer. Der henvises i det hele til høringsbrevet og udkastet til ny BL 6-68 angående de foretagne ændringer.
2019/2020
16-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til BL 160,271 kB
Høringsbrev 197,926 kB
Høringsliste 132,757 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 219,509 kB
BL 6-68 161,913 kB
Høringssvar
Høringssvar 213,590 kB