Høring

Høring

Udkast til BL 6-01

Bekendtgørelser
Trafik og transport
07-05-2020
07-07-2020
01-07-2020
Europa-Kommissionen har vedtaget en række ændringsforordninger til (EU) 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart. Ændringsforordningerne fastsætter nye regler for, hvorledes flyvebesætninger i civil luftfart skal agere. Formålet med den foreslåede opdatering af BL 6-01 er, at gøre ændringsforordningerne gældende for Grønland og Færøerne. Med opdateringen bliver der også foretaget redaktionelle ændringer. Der henvises i det hele til høringsbrevet og udkastet til ny BL 6-01 angående de foretagne ændringer.
2019/2020
16-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til BL 360,028 kB
Høringsbrev 254,695 kB
Høringsliste 130,615 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 190,611 kB
BL 6-01 362,079 kB
Høringssvar
Høringssvar 156,447 kB