Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om varslingsfrister efter varmeforsyningsloven

Høring over udkast til vejledning om varslingsfrister efter varmeforsyningsloven

Vejledningen er en anvisning til, hvordan virksomhederne varsler korrekt efter varmefor-syningsloven. Vejledningen er, som navnet angiver, en vejledning, og er således ikke retligt bindende hverken for varmevirksomhederne eller for Forsyningstilsynet.

Vejledningen viser dog, hvordan Forsyningstilsynet som udgangspunkt vil tilgå konkrete sager om varsling på baggrund af egen drift sager eller på baggrund af en klage eller henvendelse, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og tilkendegivelsen fra 2010 samt lov om Forsyningstilsynet § 3, stk. 2.

Vejledning
Forsyningstilsynet
Energi- og vandforsyning
18-05-2020
18-07-2020
15-06-2020
2019/2020
Louise Mary Hansen
lmha@forsyningstilsynet.dk
15-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 224,810 kB
Høringsliste 214,521 kB
Vejledning - varslingsfrister efter varmeforsyningsloven 272,078 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 345,794 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,157 MB