Høring

Høring

Udkast til vejledning om frakobling af industrispildevand

Høring over udkast til vejledning om frakobling af industrispildevand
Miljøstyrelsen har udarbejdet udkast til vejledning om afkobling af industrispildevand fra spildevandsforsyningsselskaberne kloak.

Formålet er at understøtte de kommunale sagsbehandlere i deres administration af gældende lovgivning og at give virksomhederne bedre mulighed for nemt at kunne sætte sig ind i processer og regler, der indgår i sagsbehandlingen i forbindelse med rensning og afkobling. 

Vejledningen er således en oversigt over eksisterende regler, som skal tages i betragtning i forbindelse med afkobling, og indeholder bl.a. afsnit om planlægning, Natura 2000, VVM samt betalingsregler. I en række tilfælde henviser vejledningen til mere detaljerede beskrivelser i andre vejledninger.  
Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
26-05-2020
26-07-2020
2019/2020
Henning Christiansen
hechr@mst.dk
14-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 52,603 kB
Høringsliste 56,258 kB
Udkast til vejledning om frakobling af industrispildevand 530,387 kB