Høring

Høring

Høring over bekendtgørelsen om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret på luftfartsområdet

Bekendtgørelsen knytter sig til den nye § 6 i luftfartsloven, som er fremsat med lovforslag L120 i indeværende Folketingssamling og forudsætter således dette lovforslags vedtagelse i Folketinget.

Den nye § 6 i luftfartsloven, giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at stille nationalitetsregistret digitalt til rådighed med differentieret adgang til oplysningerne i registreret.

Bekendtgørelsen retter sig mod offentlige myndigheder og private virksomheder med erhvervsmæssig relation til luftfart.

Den udvidede digitale adgang til nationalitetsregistret gør det muligt for offentlige myndigheder og private virksomheder, som godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at hente navne og adresser på ejere og brugere af dansk registrerede luftfartøjer.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
06-05-2020
06-07-2020
01-07-2020
2019/2020
Sabine Koch
sako@tbst.dk
07-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 112,562 kB
Udkast til bekendtgørelsen om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret på luftfartsområdet 157,398 kB
Høringsliste 36,492 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 113,369 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,444 MB