Høring

Høring

Høring vedrørende bekendtgørelse om droneflyvning

I foråret 2019 blev Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer vedtaget på EU-niveau til regulering af drone-området.

EU-reguleringen fastsætter et nyt regime for, hvorledes droneoperati-oner fremadrettet skal udføres. Doneflyvninger inddeles på den bag-grund i tre kategorier alt efter, hvor risikofyldt flyvningen er og hvilke afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen.
På den baggrund er det nødvendig at tilpasse den nationale droneregu-lering, idet størstedelen af droneområdet fremadrettet bliver reguleret af forordningen.

Formålet med den foreslåede bekendtgørelse er at samle de dronereg-ler, der fortsat kan reguleres nationalt. På nuværende tidspunkt regu-leres nationale droneregler i bydronebekendtgørelse og landdronebe-kendtgørelsen. Den foreslåede bekendtgørelse erstatter disse to be-kendtgørelser.


Bekendtgørelser
Trafik og transport
08-05-2020
08-07-2020
01-01-2021
Ikrafttrædelsesdatoen var oprindeligt d. 1.7.2020, men er nu rykket til 1.1.2021
2019/2020
Tonny Kofoed Olsen
toko@tbst.dk
03-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til bekendtgørelse 96,019 kB
Høringsbrev 101,639 kB
Høringsliste 91,185 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 132,199 kB
Høringssvar
Høringssvar 7,692 MB