Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af jagttidsbekendtgørelsen

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle m.v. (jagttidsbekendtgørelsen)
Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1074 af 27. august 2018 om jagttid på visse pattedyr og fugle m.v. i offentlig høring.

Der gennemføres løbende vurderinger af de gældende jagttider for at sikre, at jagten er bæredygtig. Der er tale om en ekstraordinær evaluering af jagttiderne, der medfører ændringer af jagttidsbekendtgørelsen. Der gennemføres et antal tilpasninger af jagttiderne, hvoraf de væsentligste er: 

Indskrænkninger:
  • Taffeland friholdes fra jagt.
  • Fløjlsand friholdes fra jagt.
  • Havlit friholdes fra jagt.
  • Tyrkerdue friholdes fra jagt.
  • Blishøne indskrænkes én måned (september).
  • Vildkanin indskrænkes to måneder (september og oktober).
Parallelforskydning:
  • Hare parallelforskydes til mellem den 1. november og den 31. januar.
Med bekendtgørelsesudkastet ændres også enkelte lokale jagttider på dåvildt.

Endelig er bekendtgørelsens kortbilag opdateret og konsekvensrettet.

Alle ændringer er foretaget med synlige rettelser.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Natur og klima
15-05-2020
15-07-2020
01-07-2020
2019/2020
03-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 4,905 MB
Høringsbrev 266,384 kB
Høringsliste 484,541 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 254,959 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,161 MB
Korrigeret høringssvar fra Dyrenes Beskyttelse 129,090 kB