Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen

Høring over udkast til bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til 12 bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen i høring.

Udkast til bekendtgørelserne er blandt andet en følge af ændringer i færdselsloven samt en række andre bekendtgørelser.

Det overordnede formål med bekendtgørelser er således at opdatere disse, således at allerede foretagne ændringer af færdselsloven samt en række bekendtgørelser bliver inkorporeret i undervisningsplanerne. Der er ikke foretaget overordnede ændringer i undervisningsplanernes systematik og opbygning og dermed heller ikke i køreuddannelsen som sådan.

Der er derfor meget få materielle ændringer i bekendtgørelserne og den måde, der skal undervises efter.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
04-05-2020
04-07-2020
01-07-2020
2019/2020
Rikke Lavall
rila@fstyr.dk
03-04-2020