Høring

Høring

Grænseværdibekendtgørelsen

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Arbejdstilsynet hører over forslag til ny grænseværdi for chrom 6 i arbejdsmiljøet.

Forslaget betyder, at den danske grænseværdi for chrom 6 sænkes fra 0,005 mg/m3 til 0,001 mg/m3. Dermed sænkes den danske grænseværdi til det laveste niveau i EU på niveau med bl.a. Holland.

Den foreslåede grænseværdi på 0,001 mg/m3 er i overensstemmelse med en fælles udtalelse fra Arbejdsmiljørådet, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Efter fire år er det hensigten at sænke grænseværdien til 0,00025 mg/m3, medmindre der viser sig tekniske/økonomiske eller kontroltekniske hensyn, der ikke gør det muligt, eller hvis det viser sig muligt at sænke værdien yderligere.

Ændringen af grænseværdien for chrom 6 sker i en ny udstedelse af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (grænseværdibekendtgørelsen).

 En ny grænseværdibekendtgørelse forventes at kunne træde i kraft den 1. juli 2020.

Bekendtgørelser
Arbejdstilsynet
Arbejdsmarked
06-05-2020
06-07-2020
01-07-2020
2019/2020
02-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsen 2,475 MB
Høringsbrev 285,404 kB
Høringsliste 372,793 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 378,407 kB
Høringssvar
Høringssvar 113,579 kB