Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Bekendtgørelsen indeholder ændringer, som bl.a. skal sikrer, at EU-retlige forpligtelser og politiske aftaler overholdes. Derudover bliver en række regler præciseret og ændret. Ændring af reglerne i BR18 vil bl.a. lette det administrative arbejde for branchen samt give energibesparelser til borgere. Derudover præciseres og ændres reglerne for bl.a. væsentlige ombygninger, WC-krav for offentligt tilgængelige bygninger, ibrugtagningstilladelser, camping- og salgsområder, sanitetsbygninger med et areal på højst 25 m2 samt anvendelsesområdet for midlertidige, flytbare pavilloner.

Høringsfrist: 4. maj 2020. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2020.


Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
04-05-2020
04-07-2020
01-07-2020
2019/2020
Mia Lee
Mile@tbst.dk
30-03-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 171,584 kB
Høringsliste 134,331 kB
Udkast til bekendtgørelse 223,554 kB
Økonomisk høringsbrev 89,144 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 308,679 kB
Høringssvar
Høringssvar 13,809 MB