Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS

Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS, herefter prospektbekendtgørelsen, i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.

I forbindelse med KP3 (Erhvervsministeriets Koncernprojekt 3) kom arbejdsgruppen med en række anbefalinger til revidering af prospektbekendtgørelsen. Arbejdsgruppen anbefalede, at underskriftkravet til bestyrelsesmedlemmer i investeringsforeninger og SIKAV’er ophæves. Arbejdsgruppen anbefalede yderligere, at prospektbekendtgørelsen som helhed gennemgås med henblik på at fjerne overflødige nationale krav.

Formålet med udstedelse af bekendtgørelsen er imødekomme arbejdsgruppens anbefalinger.

De væsentligste ændringer i forhold til det hidtidige regelsæt er følgende:
 - § 3 i gældende prospektbekendtgørelse vedrørende krav til bestyrelsens underskrift videreføres ikke i den nye prospektbekendtgørelse.
 - Der er i alt 16 bestemmelser i den gældende prospektbekendtgørelse, som ikke videreføres i den nye prospektbekendtgørelse.
 - Bestemmelser om omkostninger er samlet i § 6 i den nye prospektbekendtgørelse.
 - I 9 bestemmelser er ordlyden gjort mere direktivnær, eller oplysnings-kravet er reduceret i forhold til gældende prospektbekendtgørelse.

Der henvises i øvrigt til paragrafnøglen, der kan downloades nedenfor.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til prospektbekendtgørelsen senest den 27. april 2020 kl 12.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på tia@ftnet.dk eller pr. post til Finans-tilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Tina Ackermann, Kontoret for investorbeskyttelse.

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
27-04-2020
27-06-2020
01-07-2020
2019/2020
Tina Ackermann
tia@ftnet.dk
26-03-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringliste 77,685 kB
Høringsbrev 210,144 kB
Udkast til bekendtgørelse 578,646 kB
Paragrafnøgle 402,160 kB