Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om regler for sejlads m.v. i visse danske farvande

Høring af udkast til bekendtgørelse om regler for sejlads m.v. i visse danske farvande
Med ændringen får offentlige myndigheder mulighed for at anvende et blåt blinkende lys i forbindelse med udøvelse af tilsyns- og kontrolopgaver til søs. Herudover ophæves regler om snævre løb, en række vejledende bestemmelser ophæves og sprog og struktur tilpasses.
Bekendtgørelser
Søfartsstyrelsen
Erhverv
29-04-2020
29-06-2020
01-07-2020
2019/2020
26-03-2020