Høring

Høring

Anden del af Danmarks Havstrategi II

Høring om udkast til anden del af Danmarks Havstrategi II

Miljøstyrelsen har som led i Danmarks anden havstrategiperiode [1] udarbejdet et forslag til overvågningsprogram for perioden 2021-2026. Forslaget er i offentlig høring i perioden 23. marts – 15. juni 2020. Havstrategiens overvågningsprogram har til formål at sikre, at miljøtilstanden løbende kan beskrives i de danske havområder. Det reviderede overvågningsprogram 2021-2026 bygger i vid udstrækning på det nuværende NOVANA 2017-21 overvågningsprogram [2], samt andre overvågningsaktiviteter.

Overvågningsprogrammet er baseret på de 11 såkaldte deskriptorer, som havstrategien bygger på – arters biodiversitet, havets fødenet, eutrofiering, marint affald, undervandsstøj m.fl. En nærmere beskrivelse af deskriptorerne fremgår af udkastet til programbeskrivelse samt i ’Havstrategi II – første del’. Overvågningsprogrammet er inddelt i såkaldte deskriptor-programmer.

Der lægges i overvågningsprogrammet op til anvendelse af såvel traditionelle overvågningsmetoder som brug af ny teknologi, herunder blandt andet overvågning ved satellit og loggere til detektion af både havpattedyrenes lyde og undervandsstøj fra skibstrafik samt brug af fødenet- og økosystemmodeller.

______________________________________________________________________________________________

[1] Se https://mfvm.dk/natur/hav/
[2] Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, 2017: NOVANA. Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2017-21, Programbeskrivelse. Link

Andet materiale
Miljøstyrelsen
Natur og klima
15-06-2020
15-08-2020
2019/2020
Cecilie Kjer Elkjær
cekan@mst.dk
23-03-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 185,811 kB
Udkast til havstrategiens overvågningsprogram 2021-26 2,477 MB
Kommenteringstabel 53,223 kB
Høringsliste 126,747 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 521,985 kB