Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

Høring over bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven i høring.

Formålet med bekendtgørelsen er at gøre det muligt for Finanstilsynet at føre et risikobaseret tilsyn med virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.

Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, fastsætter, hvilke oplysninger virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven skal indberette til Finanstilsynet hvert kvartal. Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, at indberetning skal ske elektronisk på Finanstilsynets hjemmeside. Bekendtgørelsens § 3 fastsætter straf i form af bøde for overtrædelse af indberetningspligten.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 30. april 2020.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk og JOSI@ftnet.dk eller pr. post til Fi-nanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Joy Sinius Clausen.

Kontaktperson: Joy Sinius Clausen
Direkte tlf.nr.: 33 55 84 16

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
30-04-2020
30-06-2020
01-07-2020
2019/2020
Joy Sinius Clausen
josi@ftnet.dk
19-03-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 191,220 kB
Høringsliste 186,877 kB
Udkast til bekendtgørelse 146,165 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,415 MB