Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål

Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål

Høringen er d. 2/4 opdateret med udkast til vejledning om tilskud til skov med biodiversitetsformål.

Ny bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål sendes i høring. Det overordnede formål med tilskudsordningen til skov med biodiversitetsformål er fortsat at sikre stabile levesteder for truede arter, som er tilknyttet skov. I bekendtgørelsen fastsættes betingelser og prioritetskriterier vedrørende tilskud til skov med biodiversitetsformål ved at skabe muligheder for ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlige vandstandsforhold.

Bekendtgørelser
Erhverv
14-04-2020
14-06-2020
30-04-2020
2019/2020
17-03-2020

Dokumenter