Høring

Høring

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom og udkast til revideret bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom og udkast til revideret bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Social- og Indenrigsministeriet fremsender hermed udkast til revideret bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom og udkast til revideret bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til høring.

Bekendtgørelser
Social og omsorg
16-04-2020
16-06-2020
01-07-2020
2019/2020
Mie Polk
mipo@sim.dk
12-03-2020