Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020)

Folkeskoleforligskredsen indgik den 21. februar 2020 en aftale om nationale test. Dette lovforslag gennemfører de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer i skoleåret 2019/2020, således at de nationale test gøres frivillige for de fleste af skolerne, bortset fra udvalgte skoler og klasser, og således at skolerne ikke skal give en skriftlig orientering til forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene beder skolen om det.

Lovforslaget blev fremsat i Folketinget torsdag den 27. februar 2020.


Lovforslag
Uddannelse og undervisning
05-03-2020
05-05-2020
14-04-2020
2019/2020
Rikke Nørregaard
Rikke.Norregaard@uvm.dk
27-02-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 83,610 kB
Høringsliste 258,892 kB
Lovforslag som fremsat 151,282 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 273,698 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,055 MB