Høring

Høring

Udkast til vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen

Høring over udkast til ny vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen

Vejledningen er en opdatering af Miljøstyrelsens tidligere wiki-vejledning (Vejledning om miljøtilsyn, 2013) og vil erstatte wiki-vejledningen.

Formålet med opdateringen er at bringe vejledningen i overensstemmelse med den nugældende miljøtilsynsbekendtgørelse, bekendtgørelse 1536 af 9. december 2019, og at uddybe og udvide vejledningen på en række punkter.

Vejledningen forventes offentliggjort digitalt i løbet af 2020.


Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
20-03-2020
20-05-2020
2019/2020
Sandra Fisker
sanfi@mst.dk
21-02-2020