Høring

Høring

HØRING: Udkast til bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning

Hermed fremsendes med henblik på offentlig høring: 

- Udkast til bekendtgørelse om tilbagemelding om væsentlige helbredsmæssige fund fra anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter samt visse registerforskningsprojekter 

- Udkast til bekendtgørelse om anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter

- Udkast til bekendtgørelse om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter

- Udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lægemiddelloven (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning samt forbedrede rammer for sundhedsforskning) 

Der henvises til vedlagte høringsbrev og udkast til bekendtgørelser for yderligere detaljer.
Bekendtgørelser
Sundhed
20-03-2020
20-05-2020
2019/2020
21-02-2020