Høring

Høring

Udkast til ændret BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav for helikopterflyvepladser

BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav for helikopterflyvepladser

Styrelsen har foretaget visse ændringer og tilpasninger af BL 3-8, ligesom der er et generelt behov for opdatering af BL’en grundet alder, ændret praksis og uhensigtsmæssigheder for så vidt angår sprog og opsætning.

Endelig er der foretaget en række redaktionelle og lovtekniske ændringer i BL’en.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
19-03-2020
19-05-2020
01-07-2020
2019/2020
20-02-2020