Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Høring over bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond i høring.
 
Bekendtgørelsen viderefører med visse undtagelser reglerne i den gældende bekendtgørelse nr. 1304 af 25. november 2010 om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

 

Den nye bekendtgørelse har til formål at ensrette reglerne for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og gruppe 2-forsikringsselskaber med de regler, der gælder for gruppe 1-forsikringsselskaber.

 

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 20. marts 2020.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på hoeringer@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Gry Friis

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

 

Kontaktperson: Gry Friis
Direkte tlf.nr.: +45 33 55 83 70

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
20-03-2020
20-05-2020
2019/2020
Gry Friis
grf@ftnet.dk
17-02-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 208,389 kB
Høringsbrev 202,918 kB
Udkast til bekendtgørelse 36,024 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,519 MB