Høring

Høring

Høring over EC decision on the monitoring and reporting of antimicrobial resistance in zoonotic and commensal bacteria and repealing (AMR overvågning)

Høring over EC decision on the monitoring and reporting of antimicrobial resistance in zoonotic and commensal bacteria and repealing (AMR overvågning)

Forslaget omhandler fællesskabsregler for overvågning og afrapportering af resistens i fødevareproduktionen i perioden 2021-2027 og vil afløse Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier(2013/652/EU) , da denne beslutning udløber ved udgangen af 2020.  

 

Forslaget viderefører i store træk den overvågning, som har været gennemført jf. 203/652. Derudover foreslås det, at importerede fødevarer indgår i overvågningen ved prøvetagning ved grænsekontrollen, samt at overvågning for resistens i Enterococcus faecalis og i Enterococcus faecium bliver obligatorisk.

 

Som noget nyt lægger forslaget op til at anvende fuldgenomsekventering som en del af analysen for ESBL-, AmpC- eller CP producerende E.coli samt for dele af analysen for carbapenemresistente E. coli og Salmonella.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
02-03-2020
02-05-2020
2019/2020
12-02-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
AMR decision 716,474 kB
ANNEX AMR decision 974,286 kB