Høring

Høring

Høring om ændring af momsrefusionsbekendtgørelsen

Høring om ændring af bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner
Opdatering af momsrefusionsbekendtgørelsen
Bekendtgørelser
Skatter og afgifter
06-03-2020
06-05-2020
2019/2020
Nicolai Pallisborg, Udgifter
npa@sim.dk
10-02-2020

Dokumenter