Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020 (Tilgængelighedspuljen)

Der er afsat midler til en ny tilgængelighedspulje i 2020 på 28,2 mio. kr. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020, der skal regulere tildelingen af tilskud fra puljen.

Formål og ophav

Formålet med puljen er at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere. Der kan søges om tilskud til tilgængelighedsforanstaltninger, der lever op til det gældende bygningsreglements tilgængelighedsbestemmelser, fx handicaptoiletter, elevatorer eller handicapparkeringspladser.

Tilskudsprocenten udgør 50 % af det samlede beløb af den støtteberettigede del af projektet.   

Puljen kan søges af kommuner, regioner og andre offentlige institutioner samt af mikrovirksomheder. Mikrovirksomheder defineres af Europa-Kommissionen[1] som virksomheder, der beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 15 mio. DKK (2 mio. EUR) eller en årlig samlet balance på ikke over 15 mio. DKK (2 mio. EUR). 

Det er en betingelse, at forbedringen af tilgængeligheden sker i et eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerettet servicefunktion. En borgerrettet servicefunktion består i et tilbud eller en aktivitet, der er rettet mod alle borgere.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc til tilgaengelighed@tbst.dk senest den 21. februar 2020, mærket j.nr. BS0301-00518. 


[1] Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små- og mellemstore virksomheder

Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
21-02-2020
21-04-2020
18-03-2020
2019/2020
07-02-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 88,513 kB
Høringsliste 197,558 kB
Udkast til bekendtgørelse 62,514 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 119,583 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,873 MB