Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.)

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) i høring. Der henvises til vedlagte fortegnelse over de myndigheder og organisationer m.v., der høres over lovudkastet.

Lovforslag
Samfundsstruktur
04-03-2020
04-05-2020
01-07-2020
2019/2020
Lars Thøgersen
lth@sim.dk
04-02-2020