Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser

Høring over udkast til bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser.
 
Ændringerne har til formål at sikre overensstemmelse mellem lov om firma-pensionskasser og reglerne i bekendtgørelsen efter implementeringen af IORP II-direktivet.

Bekendtgørelsen viderefører i al væsentlighed den gældende bekendtgø-relse nr. 8 af 4. januar 2019 om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 25. februar 2020.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Kontaktperson: Morten Svane
Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.


Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.


Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
25-02-2020
25-04-2020
01-07-2020
2019/2020
Morten Svane
msv@ftnet.dk
30-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 166,996 kB
Høringsbrev 96,401 kB
Udkast til bekendtgørelse 170,851 kB
Høringssvar
Høringssvar 665,119 kB