Høring

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om markedsføring og lov om finansiel virksomhed

Høring af forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om markedsføring og lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om markedsføring og lov om finansiel virksomhed i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.

 

Med lovforslaget implementeres den politiske aftale af 19. december 2019 om et opgør med kviklån.

 

Lovforslaget har til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen yderligere gennem forbud mod visse forbrugslån samt en begrænsning af låneudbydernes muligheder for at markedsføre deres produkter. Ligeledes har lovforslaget til formål at sikre en beskyttelse af forbrugerne ved indgåelse af låneaftaler mellem privatpersoner.

 

Lovforslaget indebærer et forbud mod forbrugslån med en ÅOP over 35 pct.

 

Med lovforslaget foreslås også et markedsføringsforbud, der betyder, at virksomheder, der udbyder lån med en ÅOP på over 25 pct., ikke må markedsføre nogen forbrugslån overhovedet.

 

Desuden foreslås det at indføre et omkostningsloft, så en forbruger maksimalt kan betale det dobbelte af lånet tilbage i renter, gebyrer og afdrag samlet set.

 

Det foreslås, at reglerne om ÅOP- og omkostningsloft også skal gælde for låneaftaler mellem privatpersoner. Der ses allerede i dag eksempler på, at forbrugere optager lån hos andre privatpersoner, hvilket ikke er reguleret i dag. Med forslaget vil forbrugerne opnå samme beskyttelse mod meget dyre lån samtidig med, at det søger at forhindre, at forbrugslånsmarkedet flytter sig til et ureguleret marked.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 21. februar 2020.

 

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail på hoeringer@ftnet.dk med kopi til bya@ftnet.dk,  hbj@ftnet.dk og aaf@ftnet.dk. eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Belal Yassin

 

Lovforslaget forventes fremsat den 11. marts 2020.

 

Kontaktpersoner: Belal Yassin, Henrik Bruun Johannesen og Anne Aarup Fenger

 

Direkte tlf.nr.: 41 93 35 54, 33 55 82 47 og 61 93 07 91.

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
21-02-2020
21-04-2020
11-03-2020
2019/2020
Belal Yassin, Henrik Bruun Johannesen og Anne Aarup Fenger
bya@ftnet.dk
27-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 95,057 kB
Udkast til lovforslag 680,911 kB
Høringsliste 491,596 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 390,484 kB
Høringssvar
Høringssvar 15,874 MB