Høring

Høring

Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Vejledningen vedrører den målrettede beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er udpeget omkring alle indvindingsboringer til almen vandforsyning.

Lov om ændring af lov om vandforsyning mv. (Obligatorisk vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning) samt tilhørende bekendtgørelse er trådt i kraft 1. januar 2020. Lov og bekendtgørelse omhandler risiko fra den erhvervsmæssige brug af pesticider.

For et imødekomme den nye regulering og skabe klarhed om den samlede vejledning om BNBO er hensigten med vejledningen at gøre det nemmere for alle interessenter at finde vejledning om BNBO ét sted. Vejledningen omhandler således også andre mulige kilder til forurening af det grundvand, som bruges til drikkevandsforsyning, fx nitrat og miljøfremmede stoffer.


Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
28-02-2020
28-02-2020
2019/2020
Philip Grinder Pedersen
phgpe@mst.dk
24-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 113,887 kB
Høringsliste 315,687 kB
Hørings version af vejledning om BNBO 2,953 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 574,771 kB
BNBO vejledning 521,705 kB
Høringssvar
Samlede høringssvar 16,554 MB