Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Udkastet til bekendtgørelsen er blandt andet en følge af direktiv 2018/645 om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort.

Det overordnede formål med ændringsdirektivet er at rette op på visse mangler, der blev afdækket af en evaluering af gennemførelse af direktivet i 2014. Med ændringsdirektivet præciseres flere af direktivets undtagelser, og der fastsættes nye undtagelser. Endvidere præciseres rammevilkårene for uddannelserne.


Bekendtgørelser
Trafik og transport
21-02-2020
21-04-2020
23-05-2020
2019/2020
Anett Callesen
anca@fstyr.dk
23-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 97,224 kB
Udkast til bekendtgørelse 351,201 kB
Høringsliste 77,756 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 130,171 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,074 MB