Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter)

Social- og Indenrigsministeriet udsender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter).

Lovforslag
Social og omsorg
18-02-2020
18-04-2020
01-07-2020
2019/2020
20-01-2020