Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 i straffeloven)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 i straffeloven)

Social- og Indenrigsministeriet fremsender hermed høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 i straffeloven). Der henvises til vedlagte oversigt over høringsparter.

Lovforslag
Social og omsorg
14-02-2020
14-04-2020
01-07-2020
2019/2020
16-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 47,160 kB
Høringsliste 41,546 kB
Udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven 693,623 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 488,797 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,739 MB