Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om digital håndhævelse af miljøzoner

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse vedrørende digital håndhævelse af miljøzoner

Baggrund for høring af lovforslaget om digital håndhævelse af miljøzoner

Lovforslaget har til hensigt at stramme håndhævelsen i miljøzoner ved at indføre automatiseret kontrol baseret på digital aflæsning af nummerplader.

 

Med afskaffelsen af det fysiske miljøzonemærke i forruden foreslås kontrollen fremover at basere sig på digital aflæsning af nummerplader sammenholdt med oplysninger i Køretøjsregisteret (det såkaldte DMR).

 

Lovforslaget foreslår at henlægge opgaven med digital aflæsning af nummerplader til Sund & Bælt Holding A/S med henblik på håndhævelse af miljøzoner. Dette foreslås, da Sund & Bælt-koncernen, blandt andet via driften af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, har opnået kompetencer i relation til opkrævning og inddrivelse af brugerafgifter samt kontrol i forbindelse med håndhævelsen heraf.

 

Samtidig foreslås det at give Sund & Bælt Holding A/S hjemmel til at foretage automatisk registrering af nummerplader, at indhente oplysninger fra køretøjsregistre samt at opbygge køretøjsdatabaser i forbindelse med selskabets opgaver vedrørende miljøzoneordningen.

 

For at sikre en målrettet opgaveløsning foreslås det endvidere, at Miljøstyrelsen tildeles en del af ansvaret for håndhævelsen, herunder muligheden for at udsende administrative bødeforelæg. Der indføres hjemmel til, at der i de første tre måneder efter 1. juli 2020 udsendes advarsler i stedet for bødeforelæg til køretøjer uden partikelfilter, der bliver observeret i miljøzonerne.

 

Der indføres endvidere en undtagelse for Euro 5-lastbiler og busser, der opfylder Euro 5-normen, i forhold til trin 1. Undtagelsen gælder også for EEV-køretøjer. Disse køretøjer omfattes dermed to år senere end hidtil.


Se venligst vedhæftede filer for nærmere information, herunder om afgivelse af høringssvar.


Høringsfristen er den 13. februar 2020.

Lovforslag
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
13-02-2020
13-04-2020
01-07-2020
2019/2020
Christian Lange Fogh
clf@mfvm.dk
16-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 214,869 kB
Høringsliste 167,795 kB
Udkast til lovforslag 1,104 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 729,538 kB
Høringssvar
Høringssvar 8,098 MB