Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner

Høring over udkast til bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.

 

Udkastet indeholder ingen materielle ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse nr. 684 af 8. juni 2016. Finanstilsynet finder det hensigtsmæssigt at nyudstede bekendtgørelsen, så den bliver udstedt med hjemmel i lov om kapitalmarkeder, som har erstattet den tidligere lov om værdipapirhandel m.v.

 

Finanstilsynet foreslår, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

 

Udkastet er også sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 26. februar 2020.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til ctn@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Christina Thorup Sand.

 

Kontaktperson: Christina Thorup Sand

Direkte tlf.nr.: 33558295

 

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Fi­nans­til­synet deltager des­uden indenfor sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
26-02-2020
26-04-2020
01-07-2020
2019/2020
Christina Thorup Sand
ctn@ftnet.dk
15-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 274,935 kB
Høringsliste 473,108 kB
Udkast til bekendtgørelse 310,456 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,471 MB