Høring

Høring

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.
Udkastet til bekendtgørelse er en opdatering af gældende bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013.
Bekendtgørelser
Søfartsstyrelsen
Erhverv
12-02-2020
13-04-2020
01-03-2020
2019/2020
15-01-2020