Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af organ til modtagelse af harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer og om indberetning af sådanne oplysninger til den centrale Poison Center Notification (PCN) portal under det Europæiske Kemikalieagentur

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udpegning af organ til modtagelse af harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer og om indberetning af sådanne oplysninger til den centrale Poison Center Notification (PCN) portal under det Europæiske Kemikalieagentur
Bekendtgørelsen udmønter og supplerer kravene i EU forordning om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger. Miljøstyrelsen udpeges til det organ, der modtager harmoniserede oplysninger. Det præciseres, at Miljøstyrelsen tilgår oplysningerne på PCN portalen. Endvidere anføres de metoder, hvorpå virksomhederne retmæssigt kan indberette de harmoniserede oplysninger. Disse svarer til de metoder, som ECHA har oplyst, PCN portalen vil være i stand til at modtage oplysningerne. Der henvises til høringsbrevet for yderligere oplysning om bekendtgørelsens indhold.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
01-03-2020
01-05-2020
01-01-2021
2019/2020
14-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 245,225 kB
Høringsliste 193,360 kB
Høringsudkast 616,610 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 281,994 kB
Høringssvar
Høringssvar 179,301 kB