Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder i høring.

Ændringerne i bekendtgørelsen indebærer en præcisering af kommunernes ansvar for, at beslutninger om at fritage elever for fag tages på baggrund af gældende regler, og at der – i lighed med kravet til andre skoler – skal ske indberetning af resultater fra 9. klasseprøver for elever på interne skoler.
Bekendtgørelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Uddannelse og undervisning
10-02-2020
10-04-2020
27-02-2020
Bekendtgørelsen træder i kraft dage efter udstedelse
2019/2020
13-01-2020