Høring

Høring

Forslag til lov om klima

Lov om klima

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed forslag til lov om klima i offentlig høring.

Baggrunden for lovforslaget er udmøntningen af den politiske aftale om en ny klimalov, der blev indgået den 6. december 2019 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Lovforslaget indebærer, at Danmark får en bindende klimalov med et mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 ift. 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050 og med Parisaftalens 1,5 graders målsætning for øje.
Lovforslag
Natur og klima
03-02-2020
03-04-2020
2019/2020
Nanna Alberti
naalb@kefm.dk
10-01-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 753,014 kB
Høringsbrev 67,989 kB
Høringsliste 239,220 kB
Aftale af 6. december 2019 om klimalov 337,565 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 172,633 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 4,434 MB