Høring

Høring

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsvejledningen)

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Vejledningen er en opdatering og sammenskrivning af gældende vejledning fra 2014 og udkast til nye kapitler 2-4 fra 2017.
Baggrunden for opdateringen er, at i 2017 blev bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ændret. Ændringen medførte indførelse af taphanekrav, at nogle vandforsyningsanlæg overgik fra forenklet kontrol til fuldt kontrolprogram og at enkeltindvindere blev undtaget for obligatorisk kontrol.
Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
13-03-2020
13-05-2020
2019/2020
07-01-2020