Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (Ladestanderbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (Ladestanderbekendtgørelsen)

Udkast til bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (Ladestanderbekendtgørelsen) i høring.

Høringsfristen er den 20. januar 2020.

Ladestanderbekendtgørelsen vil blive udstedt i medfør af byggelovens § 4 D, der blev indsat i byggeloven den 19. december 2019 med ikrafttræden den 1. januar 2020.

De nye krav til etablering af ladestandere gælder for:
Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser.
Større ombygning af bygninger med mere end 10 parkeringspladser.
Nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser.

For bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser, betyder kravet, at der skal etableres mindst 1 ladestander. Dette krav gælder ikke for små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

For større ombygninger af beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser skal der forberedes til etablering af ladestandere på alle parkeringspladser til ladestandere.

Ved større ombygninger af bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 10 parkeringspladser skal der etableres mindst 1 ladestander. Derudover er der et krav om at forberede til etablering af ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads.

For nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser skal der, hvis der er tale om beboelsesbygninger, forberedes til etablering af ladestandere på alle parkeringspladser.

For nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser skal der, hvis der ikke er tale om beboelsesbygninger, etableres mindst 1 ladestander og forberedes til etablering af ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads.

Ladestanderbekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 10. marts 2020, hvor der er implementeringsfrist. Etableringen af ladestandere i eksisterende bygninger skal være fysisk gennemført senest den 1. januar 2025.

Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
20-01-2020
20-03-2020
10-03-2020
2019/2020
Mia Lee
MILE@TBST.DK
20-12-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 122,705 kB
Høringsliste 109,899 kB
Udkast til bekendtgørelse 76,290 kB
Økonomisk høring 124,072 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 245,126 kB
Høringssvar
Høringssvar med kommentarer 18,684 MB