Høring

Høring

Ændring af byfornyelsesloven - anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud)
Lovforslag
Bolig- og bygningsforhold
20-01-2020
20-01-2020
01-07-2020
2019/2020
Malene Bønding Oelrich
mbo@trm.dk
20-12-2019

Dokumenter