Høring

Høring

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning
Høring over forslag til Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning. Samtidig sendes forslag til bekendtgørelser med kriterier for afskæring af klageadgang og afledte ændringer i bekendtgørelse om beskyttelse af internationale naturområder mv.i høring.
Lovforslag
Kystdirektoratet
Natur og klima
24-01-2020
24-03-2020
2019/2020
20-12-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 627,993 kB
Høringsbrev 180,975 kB
Bekendtgørelse kriterier 233,176 kB
Bekendtgørelse internationale naturbeskyttelsesområder mv. 336,558 kB
Høringsliste øvrige 507,950 kB
Høringsliste offentlige 496,455 kB
Høringsnotat
høringsnotat 148,75 kB
Høringssvar
høringssvar 5,402 MB