Høring

Høring

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade

Ændringerne til vejledning om kontrol med svømmebade sendes hermed i høring.

Vejledningen om kontrol med svømmebade er således revideret i forhold til konklusionerne af projektet om håndtering af fækale uheld i svømmebade. Endvidere er vejledningen opdateret og justeret på en række øvrige punkter, som fremgår med korrektur.

Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
31-01-2020
31-03-2020
2019/2020
20-12-2019

Dokumenter