Høring

Høring

Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

Forslagene til ændringerne er udarbejdet på baggrund af en gennemført evaluering af ordningen med skæve boliger. En rapport herom blev offentliggjort marts 2017 indeholdende en række anbefalinger til forbedring af ordningen.

Endvidere er der gennemført et eftersyn af ordningen som led i udmøntning af handlingsplanen på hjemløseområdet og satspuljeaftalen på børne- og socialområdet 2018-2021 indgået mellem satspuljepartierne i 2017.

De ændringer der foreslås har til formål at sikre:   

  • En mere målrettet støtte til boligerne, så der tages hensyn til geografiske forskelle, fx i forhold til grundpriser.

  • En mere målrettet støtte til sociale viceværter i boligerne.

  • En tilpasning af kravene til boligernes etablering, så de kan etableres billigst muligt.

 Samlet vil forslagene til ændringer give bedre rammer og vilkår for at etablere skæve boliger i kommunerne. 

Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
20-01-2020
20-03-2020
01-02-2020
2019/2020
19-12-2019